کدوم مداح را بیشتر دوست داری؟

محمد حسین طاهری :
38 نفر - 15.89%
محمود کریمی :
38 نفر - 15.89%
محمد حسین پویانفر :
38 نفر - 15.89%
سید رضا نریمانی :
39 نفر - 16.31%
سید مجید بنی فاطمه :
39 نفر - 16.31%
میثم مطیعی :
38 نفر - 15.89%
سایر :
9 نفر - 3.765%